Yttrande

Yttrande över delbetänkande För en god och jämlik hälsa