Ärende

Sänkning av förmedlingsavgiften i Uppsala bostadsförmedling AB