Remiss

strategiska inriktningen för kollektivtrafiken i länet