Motion

Motion av Mona Camara Sylvan mfl (båda FI) om könsuppdelad statistik