Motion

Motion av Mona Camara mfl (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald