Ärende

Förfrågan om undantag från kommunfullmäktiges beslut om förmedlingsprinciper