Yttrande

Yttrande över remiss Effektiv vård (SOU 2016:2)