Ärende

Lån till Stiftelsen Jälla Egendom för investering i maskinhall