Motion

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att införa inkluderingsjobb