Motion

Motion av Simon Alm (SD) om att förbättra bygglovsprocessen i Uppsala kommun