Motion

Motion av Jonas Segersam (KD)handlingsplan mot våldsbejakande extremism