Yttrande

Yttrande över Detaljplan för nytt kyllager på del av Boländerna 13:2