Ärende

Översyn av besittningsrätt inom det kommunala bostadsrättsbeståndet