Ärende

Studieresa till Stuttgart, Tyskland för kommunstyrelsens arbetsutskott