Motion

Motion av Stefan Hanna (C) om särskilt äldreboende med en palliativ