Yttrande

Yttrande över betänkande kraftsamling mot antiziganism