Ärende

Försäljning av mark i Östra Fyrislund till Landstinget i Uppsala län