Motion

Motion av Stefan Hanna (C) om att utreda kommunens negativa utveckling