Motion

23. Motion av Anna Manell (alla L) att inrätta en tjänst som HRV samordnare