Ärende

Ärende om undertecknande av den europeiska deklarationen för jämställdhet