Ärende

Ärende om ordförandebeslut förordnande av vice stadsdirektör KSO