Ärende

20. Yttrande Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69)