Ärende

Kommunrevisionen: granskning av kommunens hantering av avtal