Ärende

Motion av Simon Alm (SD) om att avskaffa delade turer i Uppsala kommun