Motion

Motion Hassan (FP) och Manell jämställdhetsanalysera kommunens budget