Motion

Motion av Simon Alm (SD) om genomlysning av samhällsservice i Uppsala kommun