Motion

Motion av Simon Alm (SD) om att sänka politikerarvoden i Uppsala kommun