Ärende

Ärende om motion av Simon Alm SD om att minska söktrafiken i centrala Uppsala