Ärende

Utbildningsdepartementets remiss: promemorian examenspremier till vissa lärare