Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse om ersättning för programarbete för Dag Hammarskjöldsstråket