Ärende

Styrgrupp för projektet Genomlysning av bostadssociala kontrakt

Det här är ett beslutsunderlag.