Ärende

Periodbokslut och helårsprognos 2014 för Uppsala kommun

Det här är ett beslutsunderlag.