Ärende

Beslut gällande införande av LOV i särskilt boende

Det här är ett beslutsunderlag.