Ärende

Avslut av stiftelserna Törnlund yrkesskolan samt Inger och Marcus Källanders donation

Det här är ett beslutsunderlag.