Ärende

Avslut av stiftelserna Törnlund yrkesskolan samt Inger och Marcus Källanders donation