Ärende

Godkännande av köpeavtal, mark i Ulleråker, Kronåsen