Motion

Om att göra alla kommunfullmäktiges handlingar tillgängliga för synskadade