Ärende

Förslag till IVE 2015-2018 för Uppsala kommun samt fastställande av skattesats för 2015