Remiss

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, del 1