Ärende

Ärende om revidering av stadgar/föreskrifter för kommunens råd 2015