Ärende

Beslut om fördelning av investeringsmedel för utveckling av e-tjänst för borgerlig vigsel