Ärende

Försäljning av del av fastigheten Kronåsen till Uppsala kommun Skolfastigheter