Motion

Motion om att avbryta detaljplaneringen av ett islamiskt center i Stenhagen