Ärende

Ärende om namngivningsnämnden: Förslag till ändrade stadsdelgränser