Ärende

Ärende om förslag till lokala föreskrifter om allmänna försäljningsplatser