Ärende

Ärende om ändring i placeringsbestämmelser för förvaltande donationsstiftelser