Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen 6 november 2013