Ärende

Ärende om beslut om fördelning av investeringsmedel för utveckling av e-tjänster