Ärende

Ärende om ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag