Ärende

Ärende om komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning