Ärende

Ärende om förslag till månadsarvoden för de nybildade fastighetsbolagen